Instalacje gazowe


Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i według wcześniej sporządzonego projektu. Zwłaszcza instalacja gazowa – od jej jakości zależy bezpieczeństwo mieszkańców. Dla podniesienia jakości i bezpieczeństwa naszych usług wszystkie osoby zajmujące się instalacją gazową posiadają aktualne uprawnienia gazowe.

Instalacje gazowe wykonujemy z:

  • rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie (instalacje wewnętrzne),
  • rury z polietylenu (instalacje prowadzone w gruncie),
  • rur miedzianych.

Instalacje wykonujemy tylko z materiałów które posiadają aktualne dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych na terenie Polski (aprobatę techniczną Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa).